Eveline Stam als wethouder geïnstalleerd

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juni is Eveline Stam namens de Heemsteedse VVD als wethouder geïnstalleerd. Daar zijn wij natuurlijk ontzettend trots op!

Het nieuwe college bestaat naast de burgemeester en gemeentesecretaris uit vier wethouders: Eveline Stam (VVD), Anneke Grummel (D66), Arianne de Wit (CDA) en Sam Meerhoff (PvdA).

Het coalitieprogramma ‘Samen voor de toekomst van Heemstede’ focust op de samenwerking met inwoners en beschrijft op hoofdlijnen wat de ambities zijn voor de komende vier jaar op het gebied van Klimaat & Energie, Bestuur & Economie, Ruimtelijke ordening, Sociaal Domein en Jeugd.

Na de installatie van Eveline als wethouder mogen we Lusine Bakhshyan welkom heten als nieuw raadslid. Felicitaties voor het nieuwe college en de nieuwe raadsleden. We gaan graag samen met jullie aan de slag voor ons leefbaar Heemstede!