Coalitieakkoord Heemstede 2022-2026

Heemstede - De coalitie van VVD, D66, PvdA en CDA draagt Eveline Stam, Anneke Grummel, Sam Meerhoff en Arianne de Wit voor als wethouders voor het nieuwe college. Tijdens de extra raadsvergadering van 2 juni om 20.00 uur worden zij geïnstalleerd. Het coalitieprogramma beschrijft op hoofdlijnen wat de ambities zijn voor de komende 4 jaar.

De coalitie van VVD, D66, CDA en PvdA heeft de laatste hand gelegd aan hun coalitieakkoord. Tijdens een extra vergadering zal dit akkoord worden besproken met de raad. Dan worden ook Eveline Stam (VVD), Anneke Grummel (D66), Arianne de Wit (CDA) en Sam Meerhoff (PvdA) voorgedragen als wethouders voor het nieuwe college. Het nieuwe college zet zich in voor intensieve samenwerking; dichtbij alle Heemstedenaren, de wijken in, spreekuren, samenwerken met inwoners, ondernemers en partnerorganisaties en meer dialoog met jongeren.

Binnen het coalitieakkoord zijn er onder ander ambities geformuleerd op het gebied van klimaat en energie, afvalinzameling, het Integraal Huisvestingsplan voor scholen, veilig verkeer en meer ondersteuning voor de jeugd. Ook is er aandacht voor alle nieuwe taken en uitdagingen die op de gemeente afkomen; de inrichting van de energietransitie, de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, de nieuwe Inburgeringswet en Omgevingswet.Formateur Marianne Heeremans: “Ik sluit hiermee een bijzondere periode af, waarin we op een intensieve en plezierige manier hebben gewerkt aan een gezamenlijk gedragen en evenwichtig akkoord.”

Klik hier om het coalitieakkoord 2022-2026 te downloaden.