Vanuit de fractie: herinrichting van de César Francklaan en Johan Wagenaarlaan

HEEMSTEDE - Op donderdag 14 maart jl. vergaderde de commissie Ruimte over de herinrichting van de César Francklaan en Johan Wagenaarlaan. We zijn tevreden dat we de snelheidsverlaging naar 30km/u kunnen realiseren. Helaas was er onvoldoende steun bij andere partijen om de rotonde te realiseren.

Op donderdag 14 maart jl. vergaderde de commissie Ruimte over de herinrichting van de César Francklaan en Johan Wagenaarlaan. Onderdeel van dit plan is het instellen van 30 km/u als maximumsnelheid en het aanleggen van een rotonde in plaats van het huidige kruispunt met verkeerslichten bij de Händellaan. We zijn tevreden dat we de snelheidsverlaging naar 30km/u kunnen realiseren. Helaas was er onvoldoende steun bij andere partijen om de rotonde te realiseren.

De Heemsteedse VVD heeft zich, samen met de PvdA, uitgesproken vóór de aanleg van deze rotonde. De voornaamste motivatie om voor de aanleg van de rotonde te stemmen is dat wij de leefbaarheid voor onze inwoners willen vergroten. Door de positie van Heemstede tussen de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer verwerken wij veel doorgaand verkeer over onze wegen. Wij streven naar een balans tussen goede regionale afspraken, maar vinden tegelijkertijd dat we tempo moeten maken bij het realiseren van verbeteringen in het belang van de leefbaarheid in onze eigen wijken en buurten.

De voorgestelde rotonde op deze locatie verbetert de voorrangspositie van onze inwoners die al fietsend en wandelend door ons dorp bewegen. We sluiten daarmee aan bij de beweging die de gemeente Haarlem zelf ook in Schalkwijk inzet. Hier zijn de afgelopen jaren al meerdere rotondes gerealiseerd en worden plannen gemaakt zoals het afwaarderen van de Europaweg. Ook Haarlem biedt zo fietsers en voetgangers meer ruimte, met brede voet- en fietspaden. De kruispunten bij de Belgiëlaan en de Boerhaavelaan in Haarlem worden ook rotondes zodat fietsers makkelijker kunnen doorrijden.

We zijn tevreden dat we voor een groot deel de snelheidsverlaging naar 30km/uur kunnen realiseren. Wel betreuren we dat andere partijen in Heemstede ervoor kiezen om de rotonde in Heemstede uit- of af te stellen. De inrichting van ons kruispunt op de nu doorgaande verbinding tussen Heemstede en Schalkwijk blijft op deze wijze achter en blijft aantrekkingskracht op (te) veel ongewenst doorgaand verkeer houden. De Heemsteedse VVD blijft actief strijden voor fundamenteel betere regionale afspraken en roept andere partijen tegelijkertijd op om lef en daadkracht te tonen om de leefbaarheid en veiligheid op onze straten te verbeteren.