Asielzoekers in Bloemendaal

Door overleg te voeren met individuele bewoners in Aerdenhout en Overveen en insprekers in de commissie grondgebied, heeft de VVD-fractie een waardevol platform gecreëerd voor het uitwisselen van standpunten en het aanhoren van eventuele zorgen die onder de inwoners leven. Deze zorgen zijn vervolgens meegenomen in het besluit van de VVD-fractie. Het is essentieel om de gemeenschap te betrekken bij dergelijke beslissingen, omdat dit het begrip en de acceptatie van de situatie kan vergroten en eventuele misverstanden kan wegnemen.

Wij hebben in onze besluitvorming de zorgen en wensen van de bewoners meegenomen, echter konden niet alle zorgen en wensen die de VVD-achterban had worden omgezet in een amendement dat een meerderheid kreeg. Wij zijn wel in staat geweest om een groot aantal wensen in te brengen en daar een meerderheid voor te vinden. Het aantal minderjarige asielzoekers dat in Aerdenhout zal komen te wonen zal tussen de 27 en 30 zijn.

Het vertrouwen dat de fractie heeft op inwoners om de minderjarige asielzoekers welkom te heten, is een blijk van geloof in de veerkracht en openheid van de lokale bevolking. Een warme ontvangst en ondersteunend welkom kunnen een essentiële rol spelen in het succesvol integreren van de asielzoekers in de samenleving. Dit kan bijdragen aan het creëren van een inclusieve omgeving waarin ze zich veilig en gewaardeerd voelen, wat op zijn beurt hun kansen op succesvolle integratie vergroot.

Het is goed om te zien dat de VVD-fractie van de gemeente Bloemendaal zich inzet voor een humane aanpak van de vluchtelingencrisis en dat ze een dialoog aangaat met haar inwoners om gezamenlijk te werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen een kans krijgt om zich thuis te voelen.

Wij wachten nu op verder bericht van het COA, zij zijn nu aan zet.

 

Aart Werners

Commissie Grondgebied