Ontwikkelvisie Bos, Tuin en Dier

Aan de Vogelenzangseweg, in het buitengebied tussen Aerdenhout en Vogelenzang, ligt het terrein van het voormalig tuincentrum Bos. Het tuincentrum is inmiddels al jaren gesloten, en dus was het hoog tijd dat er gekeken werd naar een nieuwe invulling van het terrein. In 2017 is hier al een poging voor gedaan, maar dat plan is toen afgekeurd door de commissie grondgebied.

De VVD is dan ook blij dat afgelopen raadsvergadering de nieuwe ontwikkelvisie voor Bos, Tuin en Dier aangenomen is door de gemeenteraad. Deze ontwikkelvisie is opgesteld onder verantwoordelijkheid van Wethouder Nico Heijink (VVD) en maakt het voor potentiële ontwikkelaars duidelijk wat de gemeente wil zien en toestaan op het terrein. De VVD is ook blij met het plan zelf. Er is duidelijk veel tijd en moeite gestoken om nieuwe woningen binnen de omgeving te laten passen. Langs dit gedeelte van de Vogelenzangseweg is lintbebouwing beeldbepalend en in de ontwikkelvisie is daarvan uitgegaan; lintbebouwing met ruime zichtlijnen naar de achterliggende velden. Er mogen hier straks 25 tot 40 nieuwe woningen gebouwd worden. Daarvan zal 33% sociale woningbouw worden en 40% middelduur. De VVD had liever gezien dat er op het terrein minder woningen gebouwd zouden worden, maar onder de huidige omstandigheden, met een landelijk tekort aan woningen, vinden wij het aantal van 25 tot 40 woningen een acceptabel compromis.