Bloemendaal zoekt een nieuwe burgemeester, graag vragenlijst invullen!

In september van dit jaar loopt de ambtstermijn van onze burgemeester Elbert Roest af. De burgemeester heeft aangegeven dat hij niet herbenoembaar is. Daarom moet de raad op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Om de beste nieuwe burgemeester te vinden, stelt de gemeenteraad eerst een profielschets vast. Deze beschrijft welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. De gemeenteraad, inclusief de VVD, vindt het belangrijk dat ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in de gemeente Bloemendaal hierover meedenken. Daarom is er een enquête opgesteld waarmee u uw mening kunt geven.


Klik hier voor de enquête.


U kunt de online vragenlijst invullen tot en met maandag 20 februari 2023. U krijgt 3 vragen. Invullen duurt ongeveer 3 minuten.

De resultaten van de vragenlijst nemen we op in de profielschets voor de nieuwe burgemeester van gemeente Bloemendaal.

De vragenlijst staat ook op de website van de gemeente Bloemendaal, onder het kopje nieuws.

Namens de fractie zal ondergetekende zitting nemen in de vertrouwenscommissie die in vertrouwen (geheim) zal functioneren. Totdat de profielschets door de raad is vastgesteld op 8 maart as, is het proces openbaar en voorziet het proces in een raadpleging van de inwoners. 

 

Met vriendelijke groet, 

Albertine Zoetmulder

Fractievoorzitter VVD Bloemendaal