Korte impressie ALV & Nieuwjaarsborrel

Op maandag 23 januari jl. heeft de eerste ALV van 2023 plaatsgevonden. De agenda omvatte o.a. het welkom heten van twee nieuwe leden van het bestuur: Wim Brussaard en Frederike Wegener Sleeswijk en het afscheid nemen van Pepe Blomsma (vice-voorzitter Heemstede). Na jaren van actief bestuurslid te zijn geweest heeft Pepe besloten een stapje terug te doen vanwege zijn drukke werkzaamheden en regematig verblijf in het buitenland voor zijn eigen bedrijf. Pepe gaat zeker gemist voor zijn actieve inbreng voor Heemstede.

Fractievoorzitters Albertine Zoetmulder en John Wulfers deden uitgebreid verslag van het reilen en zeilen in respectivelijk de gemeente Bloemendaal en Heemstede.

Als speciale gast konden we verwelkomen Jesse van der Vliet, campagneleider provinciale statenverkiezingen Haarlem. Hij deed namens Jeroen Boer het woord, kandidaat, plek 6 op de lijst. Jeroen was helaas verhinderd.

Jesse hield een vurig betoog waarom Jeroen een plek verdient in de provinciale staten van Noord-Holland (nb PS verkiezingen zijn 15 maart, ook voor de waterschappen). Juist vanwege de vele uitdagingen is Jeroen de uitgelezen persoon om het liberale VVD geluid te vertegenwoordigen.

Rond 21.00 uur werd de vergadering afgesloten en was het tijd om gezamenlijk het glas te heffen op een mooi 2023.