Coalitieakkoord Bloemendaal van VVD, D66, PVDA

VVD, D66 en PVDA zijn het eens geworden over een coalitieakkoord op hoofdlijnen, met als titel Sterk, Sociaal, Vooruit. Deze hoofdlijnen worden verder uitgewerkt in een collegeprogramma. Daarbij willen de partijen een agenda opstellen en zo de ambities concreet maken voor de inwoners en ondernemers van Bloemendaal.

Nadat de vorige poging een coalitie te vormen mislukte vonden de VVD, D66 en PVDA elkaar snel. We hebben constructieve gesprekken gevoerd met als basis het akkoord dat er al lag. Het akkoord is verder gegroeid met hier en daar nieuwe accenten. We deelden allen de ambitie om snel een nieuw akkoord te sluiten. We zien ernaar uit om 7 juli a. s. een nieuw college van Bloemendaal te installeren.

Onze samenwerking gaat uit van onderling vertrouwen, respect en een open houding naar elkaar en naar inwoners. Goede participatie is essentieel. Ook wijzen we een wethouder toe aan elke dorpskern. Deze wethouder wordt verantwoordelijk voor de communicatie en fungeert als liaison tussen inwoners en de gemeente.

Wij hebben er vertrouwen in dat we samen de komende jaren de juiste toekomstbestendige keuzes maken. Deze zijn vastgelegd in dit coalitieakkoord. In het belang van Bloemendaal willen wij nu snel aan de slag.


Namens VVD, D66 en PVDA

Albertine Zoetmulder
Vincent Verheij
Harold Koster