9 juni bijeenkomst met Kamerlid Pim van Strien

Komende donderdag 9 juni vanaf 19:30 in het Wapen van Kennemerland.

Wij hebben de toezegging van 2e Kamerlid de heer Pim van Strien om ons op deze avond (inloop 19.30, aanvang 20.00) mee te nemen in zijn werkzaamheden als VVD-kamerlid. 

Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe houden wij onze liberale rug recht zodat wij toch het liberale beleid dat wij nastreven kunnen realiseren!? 

 Voetangels en klemmen in 'het landelijke' gezien vanuit de plaatselijke afdelingen zullen zeker boeiende gesprekken opleveren. Komt allen!