Persverklaring VVD-fractie Bloemendaal

Op maandagochtend 25 april kregen wij bij monde van de D66-fractievoorzitter te horen dat er een krappe raadsmeerderheid is die een coalitie wil onderzoeken zonder de VVD. Als hoofdreden werd de VVD-opstelling rond het voormalig bejaardenhuis Oldenhove gegeven, en dan vooral het feit dat de VVD niet aan een oplossing zou willen meewerken. Die redenering heeft ons zeer verbaasd en is ook feitelijk onjuist. De VVD heeft immers altijd aangegeven Oldenhove als een oplossing voor het huisvesten van statushouders te zien en heeft zich altijd uitgesproken voor de vestiging van deze statushouders en een aantal economisch daklozen. Ons enige bezwaar zit hem in het feit dat het plan nog niet af is en dat de risico’s en kosten nog niet helder zijn met mogelijk een zeer groot financieel risico voor de gemeente.

Binnen het (huidige) college van VVD, CDA en D66 was er de afspraak dat tijdens de raadsvergadering van 21 april jl. alle partijen een zienswijze zouden kunnen geven op het plan. Daarna zou het plan voor verdere technische behandeling naar de commissie ‘Samenleving’ teruggaan, om vervolgens begin juni ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Vlak voor de vergadering van 21 april is het CDA met een zeer verstrekkend amendement gekomen. Dit amendement voorzag in het per direct vrijgeven van bijna 2 miljoen Euro voor investeringen en reparaties aan het gebouw. Hiervoor was geen dekking. Ook eventuele subsidies vanuit het Rijk waren (en zijn) nog hoogst onzeker. Kortom een zeer groot risico voor onze gemeente. Vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt snappen wij dat meerdere partijen haast wilden maken met dit besluit. Dat is op zichzelf zeer prijzenswaardig. Ook wij willen zo snel mogelijk een oplossing maar de omvang en meerjarige impact op de gemeente vraagt ook om een zorgvuldige afweging.

Gezien de grote hoeveelheid onbeantwoorde vragen, risico’s en ongedekte kosten, gecombineerd met het feit dat er geen noodzaak was om het proces te versnellen hebben wij als VVD-fractie besloten niet in te stemmen met dit amendement. HVB, LB, en ZB hebben om vergelijkbare redenen tegengestemd. Zo was er geen meerderheid in de raad om dit onvoldragen voorstel door te zetten. Dat, plus de scherpe toonzetting van de VVD-woordvoerder heeft er, denken wij, voor gezorgd dat met name D66 en GL graag zonder de VVD verder willen. Het vormen van een coalitie zonder de VVD is uiteraard het goed recht van alle partijen. Wij willen echter hier wel benadrukken dat we ons altijd positief hebben opgesteld over de mogelijkheden die Oldenhove biedt, en wij gaan er nog steeds vanuit dat er een oplossing komt in de vorm van een beter plan.

De VVD staat altijd klaar om zich in te zetten voor alle Bloemendalers en een sterk en betrouwbaar bestuur van onze gemeente. Wij zijn dan ook zeker bereid om met de andere partijen in gesprek te gaan om tot een goede oplossing voor Oldenhove te komen en een stabiel bestuur te vormen.

De fractie van VVD Bloemendaal