Update VVD Bloemendaal – Wat er tot nu toe is gebeurd sinds de verkiezingen

Kiezers Bedankt!

Allereerst willen we graag alle kiezers bedanken. De opkomst in Bloemendaal was met bijna 67 % een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde en wij zijn blij dat inwoners in onze gemeente zo betrokken zijn bij het lokale bestuur. De VVD is in Bloemendaal met 5 zetels de grootste partij in de gemeenteraad gebleven.

Afscheid vertrekkende raadsleden

Op 24 maart jl was de laatste raadsvergadering in de oude samenstelling.  Maar liefst elf van de 19 raadsleden namen die vergadering afscheid, waaronder onze eigen Wim Brussaard en Carla Meyer.Carla Meyer heeft de Raad een hele periode meegemaakt. Ze behandelde in de commissie Grondgebied de omgevingswet, het splitsen en de motie natuurnetwerk, om maar een paar onderwerpen te noemen. Als afgevaardigde voor de MRA voor de Raad stond ze in de frontlinie van dat proces. De fractie en de gemeenteraad zijn Carla veel dank verschuldigd voor haar bijdrage.Twintig jaar geleden werd Wim Brussaard gekozen in de gemeenteraad van Bennebroek en met de fusie in 2009 kwam hij in de fractie in Bloemendaal. Hij was vicevoorzitter van onze fractie en commissievoorzitter en hij deed dat met verve. Hij instrueerde ons over de oude kern van Bennebroek, de Geitenwei (die vooral groen moet blijven) en het servicepunt. In de afgelopen periode deed hij zelfs twee commissies. Eigenlijk was geen onderwerp hem te dol en maakte het hem allang niet meer uit of het over Bennebroek ging of over andere dorpskernen.

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat het zijne majesteit behaagd heeft hem te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau voor al zijn jaren trouwe dienst als raadslid.

Nieuwe VVD-fractie

De nieuwe periode zijn we vol vertrouwen gestart met een sterk team. Onder leiding van onze ervaren fractievoorzitter Albertine Zoetmulder bestaat de fractie uit twee leden die de vorige periode ook al in de raad zaten, Rolf Harder en Sander van Rij, en twee nieuwe leden: Eelke van Tienhoven en Aart Werners. Aart en Sander gaan de commissie Grondgebied voor hun rekening nemen, Rolf en Sander doen de commissie Samenleving en Eelke en Albertine de commissie Bestuur en middelen, die wordt voorgezeten door Rolf. En onze wethouder Nico Heijink zet zijn werk voort als wethouder, maar is nu demissionair.Formatie

Aangezien de VVD wederom de grootste partij in Bloemendaal is geworden, hebben wij het voortouw genomen in de formatie. In het weekend na de verkiezingen is Eelke als lijsttrekker begonnen met informele gesprekken met alle partijen in de nieuwe raad. Inmiddels is bekend gemaakt dat oud-burgemeester van Bloemendaal Bernt Schneiders bereid is gevonden om de komende gesprekken met alle partijen te leiden als informateur. Hij zal dinsdag 5 april starten en een ronde maken langs alle partijen. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in het openbaar.
 
Sander en Albertine