Voorkeurscoalitie Heemstede bekend: VVD, D66, PvdA en CDA

De Heemsteedse VVD, D66, PvdA en het CDA hebben samen geconcludeerd dat hun fracties elkaar ‘hebben gevonden’ voor de raadsperiode ’22-’26. ‘Met alle fracties verliepen de verkennende gesprekken erg prettig en deze 4 partijen kwamen bij elkaar uit’ vertelt John Wulfers, initiatiefnemer in de informatieronde en tevens fractievoorzitter van de Heemsteedse VVD.

‘Een coalitie van VVD, D66, PvdA, CDA mag gaan rekenen op een nadrukkelijk gewenst breed politiek draagvlak van 13 zetels. Ook is er onderling veel vertrouwen en de bereidheid om samen bestuursverantwoordelijkheid te nemen’, volgens Wulfers. Deze conclusie is vanochtend door John Wulfers met burgemeester Nienhuis besproken. Daarop is het eindverslag van de informatieronde met het advies (pdf, 763 KB) aan de raad verzonden.

Externe formateur
De VVD, D66, PvdA en het CDA starten deze week met de formatiegesprekken. Het doel is om te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen met veel ruimte voor inbreng van de gehele raad, de inwoners en overige stakeholders. De 4 partijen hebben mevrouw Marianne Heeremans, voormalig burgemeester van Heemstede, bereid gevonden om de formatiegesprekken te begeleiden. Er wordt gestreefd naar de installatie van een nieuw college eind mei.

Droomkandidaat
Fractievoorzitter John Wulfers noemt oud-burgemeester Marianne Heeremans als formateur een ’droomkandidaat’. ,,Ik heb haar tijdens mijn vorige raadsperiode meegemaakt en zij staat echt boven de partijen. Het voordeel is dat ze de grote lijnen kent en dat ze Heemstede kent. Als je iemand uit Amsterdam haalt, moet je eerst uitleggen wat het Manpadslaangebied is. Dat kost allemaal extra tijd.’’ Wulfers kan niet wachten om aan de slag te gaan. ,,Het onderlinge vertrouwen tussen deze partijen is heel erg groot. Ik voel de spirit om er de komende vier jaar iets moois van te maken.’’