De VVD Bloemendaal presenteert het verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026. Sterk. Lokaal. Voor ons Allemaal.

Vol trots presenteert de Bloemendaalse VVD haarverkiezingsprogramma voor de komende 4 jaar.

De titel "Sterk. Lokaal. Voor ons allemaal." vat samen wat de VVD in Bloemendaal is. Een sterk team. Met lokaal zeer betrokken en actieve raadsleden en leden uit alle dorpskernen, die zich voor alle Bloemendalers willen inzetten.

“Bloemendaal is een van de mooiste gemeentes van Nederland. Dat willen wij zo houden. Ons dorp groen, veilig, bereikbaar en zelfstandig houden, dat zijn een aantal van onze speerpunten”. (aldus Lijstrekker Eelke van Tienhoven) “Vanzelfsprekend met een efficiënt en transparant bestuur tegen acceptabele belastingen”.

Maar er is natuurlijk meer, bijvoorbeeld het voorzieningenniveau (sport, cultuur, scholen) in de dorpskernen dat hoog is, en dat ook moet blijven. Of de zorg voor onze unieke woonomgeving en hoe we deze willen behouden, hoe gaan we om met verduurzaming en zorgen we ervoor dat de financiën op orde blijven. 

Hieronder kunt u ons verkiezingsprogramma lezen en downloaden.