Overveen en Oldenhove verdienen een beter plan

Afgelopen woensdag behandelde de commissie samenleving het voorstel van de wethouder om Statushouders op te gaan vangen in Oldenhove.

De VVD is altijd duidelijk geweest: het opvangen van statushouders is onze verantwoordelijkheid, daar moeten we mee aan de slag. En dan zien wij Oldenhove als een kans.

Wat ons betreft moet het voorstel voldoen aan drie voorwaarden:
• Het moet weer worden vormgegeven zoals Dennenheuvel met een mix aan bewoning. Daar zien we bijvoorbeeld ook ruimte voor de alleenstaande ouders die binnenkort Dennenheuvel moeten verlaten, maar ook voor andere huiszoekenden die tijdelijk hulp nodig hebben.
• Er moet draagvlak zijn in de buurt.
• Er moet een goed financieel plan zijn dat laat zien dat er geen risico is voor Bloemendaal.

Aan deze punten toetst de VVD het voorstel. En het voorstel van de wethouder voldoet nu niet.
• De opzet is veel groter dan Dennenheuvel en in ieder geval het eerste jaar gaat het alleen om statushouders.
• Er is geen draagvlak; buurtbewoners zijn voor de commissievergadering komen protesteren voor het gemeentehuis, onze mailboxen puilen uit en de insprekers waren vernietigend over het voorstel.
• Er is géén financiële onderbouwing, wat neerkomt op een blanco cheque.


Het uitvoeren van twee complexe trajecten zo dicht bij elkaar is té veel. Te veel voor de buurt en ook te veel voor onze gemeente. Oldenhove biedt een mooie kans, laten we dus Blekersveld even met rust laten en ons nu eerst concentreren op Oldenhove.

Het mag duidelijk zijn: wij vinden dit geen goed voorstel. Zoals we bij het protest op het spandoek lazen: Niet tegen statushouders, wel tegen massale opvang zonder plan. Wij gaan ons uiterste best doen om te zorgen dat er een plan komt dat recht doet aan onze uitgangspunten en aan de gevoelens in de samenleving. Er moet een goede participatie georganiseerd worden en er moet beter worden gecommuniceerd.

Dit plan kan echt veel beter. Oldenhove is een kans.