De Heemsteedse VVD presenteert verkiezingsprogramma: Samen werken aan ons leefbaar Heemstede

Wij zijn ontzettend trots op ons verkiezingsprogramma waarin wij kiezen voor een leefbaar Heemstede voor iedereen. Hiermee vragen wij het vertrouwen van de Heemsteedse kiezer.

Heemstede verbindt ons; samen wonen, werken en leven we in onze prachtige groene gemeente in Zuid-Kennemerland. Wij zijn de lokale liberalen en we werken voor Heemsteeds beleid en komen daarvoor op voor Heemsteedse belangen.

Dit zijn daarom onze topprioriteiten waar we ons de komende jaren voor inzetten:

Ons leefbaar Heemstede
► Blijft groen en verduurzaamt
► Wordt goed en veilig bereikbaar
► Houdt (openbare) veiligheid dichtbij
► Zorgt goed voor elkaar
► Blijft zelfstandig en werkt samen in de wijk en regio

De Heemsteedse VVD werkt op deze vijf thema’s enthousiast samen met iedereen die hierbij betrokken is en belang bij heeft. Het gaat ons om leefbaarheid; de kwaliteit van dagelijks leven in onze wijken, ons groen, onze goede zorg, recreatie- en sportvoorzieningen en onze veiligheid in huis en op straat. Voor ons staat een gezonde financiële huishouding centraal. Heemstede heeft de laagste lasten in de regio. De Heemsteedse VVD wil dit beleid ook in de toekomst voortzetten.

U leest er alles over in ons verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar, waarin we onze liberale principes vormgeven. Inwoners en veel lokale organisaties hebben ons van waardevolle input voorzien en mee gepraat over onze agenda. Heel veel dank daarvoor; we wisten elkaar te vinden en we vertegenwoordigen u vanuit die verbinding.

Wij zijn ontzettend trots op ons verkiezingsprogramma waarin wij kiezen voor een leefbaar Heemstede voor iedereen. Ons team van ervaren politici en nieuw talent vraagt hiermee het vertrouwen van de Heemsteedse kiezer. Wat ons bindt is de strijd voor een leefbaar Heemstede. Ons team is er klaar voor!

Hieronder kunt u ons verkiezingsprogramma lezen. Via deze link kunt u het downloaden.