Bloemendaal - ALV 2

Maandag 25 oktober jl heeft ALV 2 plaatsgevonden voor VVD Bloemendaal. In het zg. Tuighuis van Kraantje Lek waren zo'n 30-tal leden aanwezig. Er werd onder andere gesproken over het concept verkiezingsprogramma 2022 - 2026 aan de hand van een bevlogen toelichting van Rolf Harder. Na het bespreken van een aantal amendementen werd het voorlopige programma goedgekeurd.

De kandidaat fractieleden stelden zich middels een korte pitch voor en de voorlopige groslijst werd onder luid applaus goedgekeurd.

Namens de campagnecommissie nam Eelke van Tienhoven het woord met een korte uiteeenzetting wat de plannen zijn om een mooie verkiezingsoverwinning te behalen in maart 2022. Er werd wederom een verzoek gedaan aan de leden om actief mee te denken en te doen aan dit traject. Denk hierbij aan flyeren tot het organiseren van bijvoorbeeld een politiek café. Iedereen kan een steentje bijdragen.

Na de rondvraag werd de vergadering afgesloten door de voorzitter en kon er nog worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

De definitieve groslijst wordt door alle leden van VVD Bloemendaal vastgesteld dmv een ledenraadpleging van 22-27 november 2021. 

U ontvangt hier bericht over via de secretaris.