Bloemendaal - Verslag uit de Fractie

Na de zomer is de raad weer opgestart en wel met fysieke vergaderingen. Wel nog met voldoende afstand houden en dus verspreid over de raadszaal, maar in ieder geval niet meer digitaal en dat bevalt goed!
 
Tijdens de eerste raadsvergadering, op 16 september jl, heeft Annemieke Robbers afscheid genomen van de gemeenteraad van Bloemendaal. Zij is per 1 augustus jl verhuisd van Overveen naar Amsterdam en kon zodoende niet langer lid zijn van deze raad en heeft dus ook de VVD-fractie verlaten. Annemieke reageert: “Ik heb een mooie tijd gehad als lid van de raad en de VVD-fractie, en mij met veel overgave ingezet op thema’s waaronder jeugdzaken in de commissie samenleving. Ik ga het echt missen, er is nog zoveel te doen.”
 
Daarmee had de VVD-fractie een vacature. Deze is ingevuld door Sander van Rij, die tijdens dezelfde raadsvergadering is benoemd als raadslid van de gemeente Bloemendaal. De fractie is verheugd dat Sander wilde toetreden en wensen hem veel succes. Sander woont met zijn vrouw en jonge dochters in Bennebroek en is werkzaam in de IT. Sander: “Na bijna 4 jaar als fractie-assistent te hebben meegelopen met de fractie mag ik me nu eindelijk als lid van de raad gaan inzetten voor de Bloemendalers. Ik heb er veel zin in en ga Annemieke opvolgen in de commissie Samenleving.”
 
Verder komt er een drukke tijd aan voor de fractie, met de voorbereidingen voor de Begrotingsraad op 4 november as en de gewone raad de week erna op 11 november. Wij zullen u op de hoogte houden! Net als in het verleden nodigen wij u opnieuw uit voor het bijwonen van de Open Fractie op maandag 1 november om 19.30 op het gemeentehuis.  Graag vooraf aanmelden bij ondergetekende (Albertine.Zoetmulder@vvd-bloemendaal.nl).
 
Albertine Zoetmulder
Fractievoorzitter VVD Bloemendaal