Heemstede - Verslag uit de Fractie


14 september was een bijzondere dag, de commissie Samenleving vond voor het eerst in 1 ½ jaar weer fysiek plaats. Zoals u weet hebben wij er als VVD veelvuldig bij de burgemeester op aan gedrongen dat het beter is voor de sfeer en de onderlinge politieke verhoudingen om met elkaar drie dimensionaal te vergaderen in plaats vanaf een beeldscherm. Het was direct merkbaar tijdens de commissievergaderingen, de sfeer was goed en inhoudelijk werd er goed gediscussieerd. Fijn dat de burgemeester eindelijk dit besluit heeft genomen. De daadkracht en voortgang in de dossiers van dit college is nog ver te zoeken. Het lijkt wel of dat men al voorsorteert op de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Voor ons als VVD geen optie en niet het scenario waarin wij in meegaan.

Er staan nog belangrijke dossiers open en u kunt ervan op aan dat wij er alles aan zullen doen om hierin ons liberaal geluid te laten horen. Het dossier Afval, met de door ons succesvol geïnitieerde enquête, zullen wij hard inzetten om de wens geuit door de bewoners; een servicegericht afvalbeleid (zonder te zeulen met restafval) te realiseren. Dossier Manpadslaan; ook hier moet voor het eind van deze periode een besluit genomen worden. Beperkt bouwen kan (en er ligt een goed plan van de ontwikkelaar), om zo met de bouwopbrengsten een duurzaam en groen Manpadslaan voor de toekomst te garanderen.Belangrijk in dit kader is ook dat er zo spoedig mogelijk een woonvisiediscussie moet gaat plaatsvinden. Willen we nog wel bouwen in ons Heemstede? En zo ja, waar en welke woonvormen? Belangrijke vragen waarbij we als VVD al tijden wachten op de antwoorden van dit college.

Volgende maand staat het Wegcategoriseringsplan op de agenda. Wij zetten in op een veilig en bereikbaar Heemstede, waarbij de doorstroming beter geregeld moet worden. Dit kun je natuurlijk nooit in je eentje bereiken, daarom is het belangrijk om samenwerking te zoeken met de buurtgemeenten en de provincie. De opgestelde Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland moet hiervoor zorgdragen. In de conceptversie stond de fiets en het OV op plaats 1 en hing de auto er maar een beetje bij, terwijl het autoverkeer juist voor opstoppingen zorgt in ons dorp. Wij hebben de wethouder met succes op pad gestuurd om de auto hoger op de prioriteitenlijst te zetten.

Al met al zullen we ons als fractie de komende tijd vastbijten in de belangrijke dossiers en dit college in beweging zetten.

Met liberale groet,

Michel Radix
Fractievoorzitter VVD Heemstede