Nieuwe website

We hebben hard gewerkt als bestuur om één website te krijgen voor ons netwerk Heemstede-Bloemendaal. De kinderziektes liggen zo veel mogelijk achter ons. Alle nieuwsberichten van beide fracties, data van vergaderingen, bijeenkomsten en andere relevante berichten zijn nu te vinden op één site.

De correcte link is: https://heemstede-bloemendaal.vvd.nl.