Wisseling in de VVD-fractie Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 september jl heeft Annemieke Robbers afscheid genomen van de gemeenteraad van Bloemendaal. Zij is per 1 augustus jl verhuisd van Overveen naar Amsterdam en kon zodoende niet langer lid zijn van deze raad. Ze heeft dus ook de VVD-fractie verlaten. Annemieke reageert: “Ik heb een mooie tijd gehad als lid van de raad en de VVD-fractie, en mij met veel overgave ingezet op thema’s waaronder jeugdzaken in de commissie samenleving. Ik ga het echt missen, er is nog zoveel te doen.”

Daarmee had de VVD-fractie een vacature. Deze is ingevuld door Sander van Rij, die tijdens dezelfde raadsvergadering is benoemd als raadslid van de gemeente Bloemendaal. De fractie is verheugd dat Sander wilde toetreden en wensen hem veel succes. Sander woont met zijn vrouw en twee jonge dochters in Bennebroek en is werkzaam in de IT. Sander: “Na bijna 4 jaar als fractie-assistent te hebben meegelopen met de fractie mag ik me nu eindelijk als lid van de raad gaan inzetten voor de Bloemendalers. Ik heb er veel zin in en ga Annemieke opvolgen in de commissie Samenleving.”