De Regionale Energie Strategie

De VVD Bloemendaal heeft ingestemd met de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid. Wij hebben steeds drie uitgangspunten naar voren gebracht: 1. Landschap en leefomgeving, 2. Keuzevrijheid en 3. Betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De RES geeft op een kaart de zoekgebieden aan voor het grootschalig opwekken van elektriciteit met wind- en zonne-energie in Noord-Holland Zuid. Het opstellen van een RES is een afspraak uit het Klimaatakkoord. De ambitie voor onze regio is gehaald zonder grootschalige locaties in onze gemeente en het duingebied.

Ook zijn alternatieve warmtebronnen in beeld gebracht, omdat Nederland in 2040 van aardgas als warmtebron af wil zijn. Vooralsnog zet de gemeente in op energiebesparing. In het najaar van 2021 legt het college de Raad een Transitievisie Warmte (TVW) voor. Dan is aan ons te beoordelen of er voor Bloemendaal een haalbaar en betaalbaar ontwikkelpad in zicht komt. Een uitdaging in breder verband is of er voldoende draagvlak in de samenleving aanwezig is voor nieuwe energiebronnen, terwijl tegelijkertijd er druk is om bestaande betrouwbare capaciteit te sluiten. Een haalbaar ontwikkelpad is nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar elektriciteit en warmte.