Democratie in Actie

We richten ons op het versterken en vernieuwen van de lokale democratie, primair voor gemeenten en waar mogelijk ook voor provincies en waterschappen. Het versterken is noodzakelijk omdat op lokaal niveau veel onderwerpen spelen van groot maatschappelijk belang, zoals de transformatie in het sociaal domein, de implementatie van de Omgevingswet, de energietransitie en de overgang naar aardgasvrije wijken. Deze onderwerpen grijpen direct in op het dagelijks leven van inwoners. Zij moeten dan ook mogelijkheden krijgen om invloed uit te kunnen oefenen op en zeggenschap te kunnen hebben in de lokale democratie. 
We ondersteunen gemeenten die aan de slag willen met het versterken en vernieuwen van hun democratie door verschillende activiteiten aan te bieden. Aangezien de behoefte per gemeente kan verschillen, gaat het altijd om lokaal maatwerk. Naast een vast aanbod van activiteiten kunnen ook lokale innovatietrajecten starten die het programma initieert en ondersteunt. Bovendien biedt het programma kennis en ervaringen uit de praktijk door dit bij gemeenten op te halen en actief te delen.

Noord-Hollanders kunnen middels onderstaande link deelnemen aan het onderzoek:

https://www.quickscanlokaledemocratie.nl/form/qspd-noordholland